Snelzoeken

Vind snel gegevens voor:
in gewas:

Tabaksratelvirus in aardappel

Door de verschillende soorten Trichodoriden worden ook verschillende soorten (serotypen) tabaksratelvirus (TRV) overgebracht. Dit betekent ook dat de waardplantstatus van het tabaksratelvirus per Trichodoride-soort kan verschillen.

T. primitivus: matige vermeerdering

P. teres : matige vermeerdering

T. similis: vermeerdering onbekend

P. pachydermus: vermeerdering onbekend

Alle Trichodoridesoorten zijn overbrenger van het tabaksratelvirus (TRV) en het vroege verbruiningsvirus van erwten (PEBV). Opvallend is dat elke soort zijn eigen virusstam bij zich kan dragen. TRV kan grote kwaliteitsschade veroorzaken in aardappel (stengelbont en kringerigheid) en enkele bolgewassen (ratel in tulp en kartelrand in gladiool). Er is sprake van rasveschillen op het gebied van resistentie en overdraagbaarheid terug naar een Trichodorusaaltje. Symptoomvorming is rasspecifiek maar wordt beïnvloed door milieufactoren. Als een aantal aaltjes TRV bevat, treden al bij kleine aantallen problemen op. Recent onderzoek doet vermoeden dat TRV in aardappel naast kwaliteitsproblemen ook opbrengstderving kan veroorzaken.

Bestrijdingsadvies

Het virus wordt bestreden door de aaltjes die het overbrengen te bestrijden.

Zie onderstaand schema voor een overzicht van de vermeerdering van de verschillende serotypen.

Het door Paratrichodorus teres overgebrachte tabaksratelvirus (TRV) veroorzaakt kringerigheid in aardappel.

Het door Paratrichodorus teres overgebrachte tabaksratelvirus (TRV) veroorzaakt stengelbont in aardappel.

TRV symptomen in aardappelplant.

Ook deze typische bruinverkleuring wordt veroorzaakt door tabaksratelvirus (TRV). Hier een aantasting in Santé door Paratrichodorus teres.

 

Kringerigheid en popperigheid in Kantara (boven) en Asterix (onder) door Trichodorus spp.