Snelzoeken

Vind snel gegevens voor:
in gewas:

Tabaksratelvirus in gladiool

Door de verschillende soorten Trichodoriden worden ook verschillende soorten (serotypen) tabaksratelvirus overgebracht. Dit betekent ook dat de waardplantstatus van het tabaksratelvirus per Trichodoride-soort kan verschillen.
Het tabaksratelvirus veroorzaakt sterke schade. Over de vermeerdering van tabaksratelvirus op gladiool zijn geen gegevens bekend.
Pleksgewijze aantasting, met planten die soms zeer kort blijven, zijn kenmerkend voor een eerstejaars aantasting. Meestal vertoont het wortelstelsel abnormale groei met bossige, heel fijn vertakte worteltjes waarbij de trekwortels weinig ontwikkeld zijn. De bladeren kunnen verschillende beelden tonen:

  • groeiremming, vooral bij kralen.
  • lichtgroene tot bleke kleur van de bladranden waarbij breuk optreedt, het zogenoemde kartelblad.
  • brede, soms lange, bleekgroene en witte strepen over het bladoppervlak.
  • bij een ernstige aantasting zijn brede bruine strepen en groengeel/grijs verkleurd weefsel of bruine, afstervende bladranden waarneembaar.

Afwezigheid van symptomen bij een eerstejaars aantasting komt vaak voor, vooral bij de kralenteelt. In het tweede teeltjaar kan het ratelvirus alsnog tot uiting komen. Hierbij groeien knollen redelijk goed uit, maar de planten blijven in hoogte achter. Het wortelstelsel is normaal. Op de bladeren kan het kartelblad tot uiting komen, alsmede brede, bruine, langgerekte strepen. Bij meerjarige aantasting kunnen symptomen geleidelijk minder duidelijk worden.

Bestrijdingsadvies

  • Aangetaste planten verwijderen.
  • Onkruiden bestrijden, omdat deze waardplanten kunnen zijn van de aaltjes of het tabaksratelvirus.
  • Een voorteelt met bladrammenas vermindert de virusbesmetting van de grond en de kans op aantasting in gladiool. In onderzoek gaf een gelijktijdige teelt (gedurende 6 weken vanaf planten) van bladrammenas en gladiool geen afname van de TRV-aantasting in gladiool. Veel gewassen kunnen vermeerdering van TRV of Trichodoride-aaltjes veroorzaken. Zie hiervoor de waardplanttabel.
  • Op verdachte zand- en lichte zavelpercelen grondontsmetting toepassen.

Pleksgewijs blijft de groei achter. In de valplekken komen planten voor met symptomen van het tabaksratelvirus.

Aangetaste planten kunnen achterblijven in groei en zijn veelal misvormd. In het blad zijn lange geelgroene, tot witte strepen zichtbaar. De strepen kunnen ook bruin zijn. Bij de bladranden kan kartelvorming optreden.