Snelzoeken

Vind snel gegevens voor:
in gewas:

Trichodorus similis in aardappel

Aardappel ondervindt schade door T. similis. Het aaltje vermeerdert zich sterk op aardappel.
Van Paratrichodorus teres is bekend dat het aaltjes zich maar slecht kan vermeerderen op aardappel,
Voor Trichodorus primitivus is aardappel een matige waardplant en voor Paratrichodorus pachydermus is aardappel zelfs een goede waardplant.

De aaltjes voeden zich aan de worteltoppen. De wortel kan hierdoor zodanig beschadigd raken dat hij stopt met groeien. De plant vormt nieuwe wortels waardoor een afgeknot, vertakt en/of bossig wortelstelsel ontstaat.
Bij aardappels kan de aantasting ook op de spruiten plaatsvinden. Deze  gaan sterk kronkelen en vertonen langerekte bruine vlekken. Het gevolg zijn valplekken waarbinnen gezonde en beschadigde planten naast elkaar voorkomen.
Alle Trichodoridesoorten zijn overbrenger van het Tabaksratelvirus (TRV) en het vroege verbruiningsvirus van erwten (PEBV). Opvallend is dat elke soort zijn eigen virusstam bij zich kan dragen. TRV kan grote kwaliteitsschade veroorzaken in aardappel (stengelbont en kringerigheid).  Als een aantal aaltjes TRV bevat, treden al bij lage aantallen problemen op. Recent onderzoek doet vermoeden dat TRV in aardappel naast kwaliteitsproblemen ook opbrengstderving kan veroorzaken.

Bestrijdingsadvies

Een goed doordacht bouwplan is belangrijk voor een goede beheersing van Trichodorus en tabaksratelvirus (TRV). Een gevoelig gewas na een sterk vermeerderend gewas telen is vragen om problemen.
Laat daarom een schadegevoelige gewas altijd voorafgaan door een gewas die het aaltje slecht vermeerdert. Teel bijvoorbeeld lelie of spinazie.
In tegenstelling tot bij P. teres is bladrammenas niet gunstiger dan andere groenbemesters. Laat in verband met andere aaltjes in geen geval uw groenbemester de winter overstaan.

Wanneer u vermoedt dat de aaltjes besmet zijn met het tabaksratelvirus, kies dan een aardappelras met een hoog resistentiecijfer tegen kringerigheid.

Het optreden van schade door Trichodoride aaltjes is sterk afhankelijk van de omstandigheden rond de opkomst van de aardappelen. Bij een koud en nat voorjaar zullen er meer opkomstproblemen zijn dan in een droog en warm voorjaar.
Granulaten kunnen op de lichtere perceelsdelen (op die plekken waar een anti stuifdek noodzakelijk is) helpen om de opkomstschade te voorkomen of te verminderen.

Valplek in aardappelen veroorzaakt door Trichodorus similis. Kenmerkend is dat er midden in de plek ook nog redelijk groeiende planten staan. De voorvrucht was Tagetes. Achteraan is het veldje chemisch ontsmet vooraf en staan de planten goed.

Paratrichodorus teres veroorzaakt behalve door schade door virusoverdracht (kringerigheid en stengelbont) bij hoge dichtheid ook directe schade in de vorm van knolmisvorming.

Beschadiging van aardappelspruiten door Trichodorus. Typisch symptoom: kronkelende spruiten met lesies welke scheurtjes bevatten.

Bruine strepen op aardappelstengel, veroorzaakt door Trichodoride aaltjes.