Snelzoeken

Vind snel gegevens voor

in gewas


Zoeken
 

Trichodorus similis in bladrammenas

Trichodorus similis kan zich op bladrammenas matig vermeerderen, maar veroorzaakt geen schade aan dit gewas.

Validatie en Literatuur

potproeven, jaar: 2004, ras: Adagio, bron: overzicht kasproeven 1997-2004, tabel 43 (HH, aug 2007).
veldproeven, jaar 2005, ras: Commodore, locatie: Alteveer; bron: projectrapport 520081, maart 2006. (HH, aug 2007)
Ook in de proeven van Anne Sophie van Bruggen gelegen.  Hier was de vermeerdering niet extreem hoog.
233/250ml grond voor braak 322 voor bladrammenas. Dahlia het hoogst 716.

Literatuur

Molendijk, L. P. G. et al. Beheersing Trichodoridae & overdracht tabaksratelvirus op
dekzandgronden, kas- en veldproeven 1997-2004. Projectrapport. PPO projectnr. ????
(Hans Hoek, mei 2007).

Hoek, J., et al. Groenbemesters als voorvrucht van zetmeelaardappelen 2005. Projectrapport.
PPO project 520081, maart 2006 (Hans Hoek, mei 2007)

Bruggen, A. H. C. v. A. d. B. "Voorvruchteffecten bij tabaksratelvirus overgebracht door Trichodorus similis in gladiool." Poster voor LNV