Snelzoeken

Vind snel gegevens voor:
in gewas:

Trichodorus primitivus in aardappel

Trichodorus primitivus vermeerdert zich matig op aardappel en kan matige schade aan dit gewas veroorzaken. De aaltjes voeden zich aan de worteltoppen. De wortel kan hierdoor zodanig beschadigd raken dat hij stopt met groeien. De plant vormt nieuwe wortels waardoor een afgeknot, vertakt en/of bossig wortelstelsel ontstaat.
Bij aardappels kan de aantasting ook op de spruiten plaatsvinden. Deze gaan sterk kronkelen en vertonen langerekte bruine vlekken. Het gevolg zijn valplekken waarbinnen gezonde en beschadigde planten naast elkaar voorkomen.
Alle Trichodoride-soorten zijn overbrenger van het Tabaksratelvirus (TRV) en het vroege verbruiningsvirus van erwten (PEBV). Opvallend is dat elke soort zijn eigen virusstam bij zich kan dragen. TRV kan grote kwaliteitsschade veroorzaken in aardappel (stengelbont en kringerigheid).  Als een aantal aaltjes TRV bevat, treden al bij kleine aantallen problemen op. Recent onderzoek doet vermoeden dat TRV in aardappel naast kwaliteitsproblemen ook opbrengstderving kan veroorzaken.

Bestrijdingsadvies

Een goed doordacht bouwplan is belangrijk voor een goede beheersing van Trichodorus en tabaksratelvirus (TRV). Een gevoelig gewas na een sterk vermeerderend gewas telen is vragen om problemen. Ook de keuze van de groenbemester heeft grote invloed. Bladrammenas vermeerdert tabaksratelvirus niet, maar vermeerdert T. primitivus sterk.
Facelia vermeerdert T. primitivus slecht, maar vermeerdert tabaksratelvirus sterk.

Wanneer u vermoedt dat de aaltjes besmet zijn met het tabaksratelvirus, kies dan een aardappelras met een hoog resistentiecijfer tegen kringerigheid.

Het optreden van schade door Trichodoride-aaltjes is sterk afhankelijk van de omstandigheden rond de opkomst van de aardappelen. Bij een koud en nat voorjaar zullen er meer opkomstproblemen zijn dan in een droog en warm voorjaar.
Granulaten kunnen op de lichtere perceelsdelen (op die plekken waar een anti stuifdek noodzakelijk is) helpen om de opkomstschade te voorkomen of te verminderen.

Valplek in aardappelen veroorzaakt door Paratrichodorus teres. Kenmerkend is dat er midden in de plek ook nog redelijk groeiende planten staan.

Paratrichodorus teres veroorzaakt behalve door schade door virusoverdracht (kringerigheid en stengelbont) bij hoge dichtheid ook directe schade in de vorm van knolmisvorming.

Beschadiging van aardappelspruiten door Trichodorus. Typisch symptoom: kronkelende spruiten met lesies welke scheurtjes bevatten.

Bruine strepen op aardappelstengel, veroorzaakt door Trichodoride aaltjes.