Snelzoeken

Vind snel gegevens voor

in gewas


Zoeken
 

Trichodorus primitivus in bladrammenas

Trichodorus primtivus kan zich op bladrammenas sterk vermeerderen, maar veroorzaakt geen schade aan dit gewas.

Validatie en Literatuur

Potproeven; jaren: 2001-2004; rassen: Commodore, Lucas, Colonel, Adagio;
  bron: overzicht kasproeven 1997-2004; tabellen: 23, 26, 28, 30 en 32 (HH, aug 2007).
Veldproeven: jaar 2001, locatie: Uithuizermeeden, ras: Commodore;
   bron: projectrapport 5233335, sept. 2000 (Hans Hoek, aug 2007).

Literatuur

Molendijk, L. P. G. et al. Beheersing Trichodoridae & overdracht tabaksratelvirus op
dekzandgronden, kas- en veldproeven 1997-2004. Projectrapport.
PPO projectnr. ???? Oktober 2004 (Hans Hoek, mei 2007).

Brommer, E., Molendijk, L. P. G. Beheersing Paratrichodorus en Trichodorus spp. en de
overdracht van tabaksratelvirus op dekzandgronden. Projectrapport.
PPO projectnr.  5233335, september 2005. (Hans Hoek, mei 2007)