Snelzoeken

Vind snel gegevens voor:
in gewas:

Pratylenchus penetrans in Tagetes

Wortellesieaaltjes worden door de teelt van afrikaantjes (Tagetes) actief bestreden. Alleen  Tagetes patula heeft een goed bestrijdende werking.
Pas op wanneer er ook trichodoride aaltjes voorkomen. De vermeerdering van deze aaltjes is nog wat onduidelijk, het lijkt erop dat de meeste soorten  sterk vermeerderen.
Om het maximale effect van een teelt van Tagetes te verkrijgen, dient dit gewas geteeld te worden als een volwaardig cultuurgewas. Pas bij een goede ontwikkeling van het gewas met een diepe doorworteling is de werking optimaal. 
Tagetes kan vanaf mei (vorstgevoelig) tot de eerste helft juli worden gezaaid. Er zijn twee tot drie maanden nodig voordat de hele bouwvoor intensief is doorworteld en Tagetes zijn sanerende werk heeft gedaan.
Onkruidbestrijding in dit traag startende gewas vraagt veel aandacht. De wortellesieaaltjes vermeerderen anders op de onkruiden, waardoor de besmetting juist verder toeneemt.

Bestrijdingsadvies

Tagetes is erg gevoelig voor nachtvorst, daarom is zaaien vóór 10 mei risicovol.  Rond 20 juli ligt de uiterste zaaidatum is. Daarna ontwikkelt het gewas zich onvoldoende, met als gevolg een onvoldoende doding van Pratylenchus. Per hectare is drie tot vijf kilogram (afhankelijk van kiemkracht) zaad nodig dat 0,5 tot 1 cm diep wordt gezaaid. De afstand tussen de rijen varieert, afhankelijk van de onkruidaanpak, van 20 tot 35 centimeter.
Het zaad van Tagetes is langwerpig en bij sommige cultivars bezet met kleine haakjes. Hierdoor blijft het zaad gemakkelijk in elkaar haken, waardoor het zaaien met standaard-apparatuur gemakkelijk tot teleurstellingen leidt. Geschikte apparatuur zijn zaaimachines die worden ingezet voor het zaaien van boomzaden (Schrauwen, Climax). Bij deze machines treedt weinig brugvorming op in de zaadbak. Om klitten te voorkomen zijn er goede ervaringen met het mengen van het zaad met rivierzand. Daarnaast zijn er goede ervaringen met een pneumatische Accord waarvan het roermechanisme in de zaaibak is aangepast. Dit voorkomt dat het zaad in elkaar haakt.
De eerste twee zaaimachines zijn geschikt voor de teelt op bedden, de laatste voor een volveldsteelt.

Achtergrondinformatie

De cysteaaltjes (Heterodera spp. en Globodera spp.) hebben geen last van Tagetes, maar kunnen zich er ook niet op vermeerderen. De afbraak van cysteaaltjespopulaties verloopt onder Tagetes in gelijke mate als onder braak. Voor zover nu bekend, geldt dit ook voor de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne fallax, M. chitwoodi. M. hapla is afwijkend. Er zijn namelijk ook M. hapla populaties die zich wel vermeerderen op Tagetes. Ook een belangrijke uitzondering vormt de groep Trichodoriden. Soorten als Paratrichodorus teres kunnen zich op Tagetes zeer goed vermeerderen. Op percelen waar deze aaltjes voorkomen en problemen kunnen geven kan  P. penetrans dan ook niet met Tagetes worden bestreden.