Snelzoeken

Vind snel gegevens voor:
in gewas:

Pratylenchus penetrans in peen

Wortellesieaaltjes vermeerderen matig op peen en veroorzaken matige schade. De schadegevoeligheid  van waspeen voor wortellesieaaltjes is afhankelijk van de grondsoort. Alleen op zandgronden (duinzand) met zeer weinig organisch materiaal is het risico op schade groter.

Bestrijdingsadvies

De teelt van Tagetes patula heeft een sterk bestrijdende werking op Pratylenchus-soorten. Tagetes patula geeft het beste resultaat. Tagetes kan vanaf mei (vorstgevoelig) tot de eerste helft van juli gezaaid worden. Er zijn 2 tot 3 maanden voor nodig voordat de hele bouwvoor intensief is doorworteld en Tagetes  zijn sanerende werk heeft gedaan. In de teelt van Tagetes moeten onkruiden zorgvuldig worden bestreden omdat anders de aaltjes zich op de onkruiden vermeerderen.

Omdat het wortellesieaaltje heel veel waardplanten heeft, is een doordacht bouwplan het belangrijkste gereedschap om schade te voorkomen.
Suikerbiet is een goed gewas als voorvrucht voor een schadegevoelig gewas.
Vlinderbloemigen en maïs kunnen beter vermeden worden op percelen met wortellesieaaltjes.
Groenbemesters kunnen het groeiseizoen voor het aaltje verlengen en moeten heel voorzichtig ingezet worden.

Achtergrondinformatie

De schadedrempel van 35 larven per 100 ml grond is gebaseerd op een teelt op schrale duinzandgrond met nauwelijks organisch materiaal. Recent onderzoek van PPO-AGV heeft aangetoond dat deze drempel niet realistisch is voor de teelt van waspeen in Zuidoost-Nederland. Daar had een beginbesmetting tot 2000 larven per 100 ml grond nauwelijks invloed op de waspeenopbrengst.  Vaststelling van herziene schadedrempels per peenteelt en grondsoort is gewenst.

Penwortels van peen stompen af door wortellesieaaltje. Links gezonde peen, rechts door wortellesieaaltjes aangetaste peen.

Er ontstaat geen volwaardige pen. De vroege aantasting leidt tot afstomping. De zijwortels zijn bruin verkleurd.

Lesies van Pratylenchus penetrans op de fijne haarwortels van peen.

Lesies van Pratylenchus penetrans op de fijne haarwortels van peen.

Lesies van Pratylenchus penetrans op de fijne haarwortels van peen. 

Het effect van verschillende voorvruchten op schade in peen veroorzaakt door P. penetrans.