Snelzoeken

Vind snel gegevens voor:
in gewas:

Pratylenchus penetrans in prei

Het wortellesieaaltje Pratylenchus penetrans vermeerdert zich goed op prei; het is een goede waardplant voor dit aaltje. Alleen bij hoge dichtheden veroorzaakt dit aaltje lichte kwantitatieve schade aan het gewas tengevolge van groeistoornissen.

Bestrijdingsadvies

Vlinderbloemigen moeten vermeden worden in het bouwplan indien er P. penetrans voorkomt. Ze laten hoge dichtheden achter, die ook voor diverse andere gewassen tot schade kunnen leiden.
De teelt van een groenbemester verlengt het groeiseizoen van P. penetrans en kan zo de populatie de winter door helpen.

Achtergrondinformatie

Bii herfstprei is 20% opbrengstderving geconstateerd bij een Pratylenchus penetrans besmetting van 545 per 100 ml grond (Koot & Kroonen-Backbier, 1999). In 2000 en 2001 heeft PPO-AGV aanvullend onderzoek verricht aan vroege herfstprei op twee locaties. Deze proeven toonden geen verschillen in netto opbrengst (ton/ha) bij verschillende beginbesmettingen, variërend van 0 tot 1500 larven per 100 ml grond. Wel kan door plaatselijke groeistoornissen de prei minder uniform van maat zijn.

Bruine lesies en bruine uiteinden op de wortels van een preiplant.