Snelzoeken

Vind snel gegevens voor:
in gewas:

Pratylenchus penetrans in tulp

Wortellesieaaltjes vermeerderen matig op tulp en veroorzaken ook matige schade. Op de wortels van aangetaste planten komen kleine, smalle, langwerpige, gelige tot lichtbruine vlekjes voor. In een later stadium van de ziekte worden de wortels bruin en sterven ze af. Op het veld kunnen groepjes planten op onduidelijk begrensde plekken voortijdig doodgaan. In de broeierij in de kas komt de aantasting alleen voor bij planten in de vollegrond. In de kas en leidt deze in het algemeen niet tot een verminderde groei van de plant. Wel kan de bloemknop verdrogen, doordat de wateropname via het wortelstelsel belemmerd wordt. De aaltjes gaan niet met de bollen over.

Bestrijdingsadvies

De grond op het veld laten onderzoeken op aanwezigheid van wortellesieaaltjes en zonodig 8 weken inunderen, ontsmetten of een teelt Tagetes toepassen.
Geen Tagetes telen wanneer ook Trichodorus- of Paratrichodorus-aaltjes voorkomen op het perceel.

Achtergrondinformatie

Door beschadiging die de wortellesieaaltjes veroorzaken kunnen grondschimmels, zoals Cylindrocarpon, de wortel binnendringen en verrotting van de wortel veroorzaken. De aantasting komt voornamelijk voor op zand- en lichte zavelgronden.
Omdat knopverdroging ook door vele andere factoren kan worden veroorzaakt en de symptomen van wortelrot opvallender zijn dan de symptomen die de aaltjes zelf veroorzaken, wordt het aaltje vaak niet als oorzaak herkend.
Het wortellesieaaltje heeft veel cultuurgewassen en onkruiden als waardplant. Van de bol- en knolgewassen kunnen onder meer hyacint, iris, krokus en lelie worden aangetast.

Aangetaste bollen hebben minder wortelmassa. Zieke wortels vertonen eerst smalle, langwerpige lichtbruine vlekjes (zie ook detailfoto's). In een later stadium verrotten de wortels.

Verrotting van het wortelstelsel kan zowel door wortellesieaaltjes, als door de schimmel Pythium veroorzaakt worden. Bij een beginnende aantasting zijn de symptomen echter wel te onderscheiden. Typisch voor een wortellesieaaltjes aantasting zijn de smalle, langwerpige vlekjes op de wortels. Zie voor de kenmerken van een Pythium-aantasting betreffende foto.

Verrotting van het wortelstelsel door de schimmel Pythium kan verward worden met verrotting veroorzaakt door wortellesieaaltjes. Bij een beginnende aantasting is de vorming van glazige zones, die begrensd worden door bruine ringetjes kenmerkend voor Pythium.