Snelzoeken

Vind snel gegevens voor:
in gewas:

Pratylenchus penetrans (wortellesieaaltje) in lelie

Op duinzandgronden kunnen lage aantallen wortellesieaaltjes schade veroorzaken bij lelie. Op dekzandgronden treedt pas bij hogere aantallen schade op. Wortellesieaaltjes vermeerderen goed op lelie en kunnen ernstige schade veroorzaken. Op het veld blijven planten achter in groei of ze sterven te vroeg af. De wortels van deze planten zijn rot en vertonen kleine, smalle lesies.

Bestrijdingsadvies

Bij een besmetting met wortellesieaaltjes moeten vlinderbloemige gewassen in het bouwplan vermeden worden omdat ze zeer hoge aaltjesdichtheden achterlaten. Ook met groenbemesters moet voorzichtig worden omgegaan omdat het aaltje zich op bepaalde groenbemesters kan vermeerderen.

De teelt van Tagetes patula heeft een sterk bestrijdende werking op Pratylenchus-soorten. Tagetes kan vanaf mei (vorstgevoelig) tot de eerste helft van juli gezaaid worden. Er zijn twee tot drie maanden voor nodig voordat de hele bouwvoor doorworteld is en Tagetes zijn sanerende werk heeft gedaan. Inundatie gedurende 8 weken geeft een goede bestrijding van het wortellesieaaltje.

Het wortellesieaaltje kan in de wortels van leliebollen overleven en zich via plantgoed verspreiden naar nog niet besmette percelen. Om het wortellesieaaltje in plantgoed te bestrijden kan een warmwaterbehandeling worden uitgevoerd. Voer een warmwaterbehandeling uit van 2 uur bij 41° Celsius en voor schadegevoelige cultivars 2 uur bij 39° Celsius. Vervolgens het plantgoed invriezen (Aziaten 6 weken bij -2° Celsius, andere lelies indien mogelijk bij -1° Celsius).

Lelies zijn zeer gevoelig voor Pratylenchus penetrans . Van links naar rechts een steeds zwaardere aantasting.

Op de wortels van de linkerbol zijn de langwerpige, bruine vlekjes veroorzaakt door het wortellesieaaltje zichtbaar. Bij de wortels van de rechterbol treedt in een latere fase verrotting en afsterven op.

Schadebeeld van P. penetrans in het leliegewas; totale bruinverkleuring.