Snelzoeken

Vind snel gegevens voor:
in gewas:

Pratylenchus penetrans in gladiool

Wortellesieaaltjes vermeerderen niet/matig op gladiool en veroorzaken matige schade; het zogenaamde wortelrot. De planten blijven pleksgewijs spichtig, groeien traag, bloeien laat en sterven vroeg af. De wortels van deze planten zijn grotendeels rot.
Karakteristiek zijn de eerst symptomen: smalle, lichtbruine, korte streepjes op de wortels, die door het wortellesieaaltje worden veroorzaakt. Doordat niet-geïndentificeerde schimmels en bacterïen het verwonde weefsel verder aantasten, gaan de wortels rotten.

Bestrijdingsadvies

  • Inundatie gedurende 8 weken geeft een goede bestrijding van het wortellesieaaltje.
  • Voorafgaande aan de gladiolenteelt een teelt met afrikaantjes (Tagetes patula) uitvoeren. Tagetes bestrijdt wortellesieaaltjes.