Snelzoeken

Vind snel gegevens voor:
in gewas:

Pratylenchus crenatus in peen

Graanwortellesieaaltjes vermeerderen zich slecht op peen en veroorzaken weinig schade.

Bestrijdingsadvies

  • De teelt van Tagetes patula heeft een sterk bestrijdende werking op Pratylenchus-soorten. Tagetes patula geeft het beste resultaat. Tagetes kan vanaf mei (vorstgevoelig) tot de eerste helft van juli gezaaid worden. Er zijn 2 tot 3 maanden voor nodig voordat de hele bouwvoor intensief is doorworteld en Tagetes zijn sanerende werk heeft gedaan.
  • Bij  problemen met het graanwortellesieaaltje Pratylenchus crenatus is het verhogen van de pH door bekalking vaak een oplossing.

Validatie en Literatuur

In het rapport (3250064400) schadeonderzoek similis wordt ook vermeld dat er een schaderelatie peen en crenatus is. Thea23feb2017