Snelzoeken

Vind snel gegevens voor:
in gewas:

Pratylenchus crenatus in peen

Graanwortellesieaaltjes vermeerderen zich slecht op peen en veroorzaken weinig schade.

Bestrijdingsadvies

  • De teelt van Tagetes patula heeft een sterk bestrijdende werking op Pratylenchus-soorten. Tagetes patula geeft het beste resultaat. Tagetes kan vanaf mei (vorstgevoelig) tot de eerste helft van juli gezaaid worden. Er zijn 2 tot 3 maanden voor nodig voordat de hele bouwvoor intensief is doorworteld en Tagetes zijn sanerende werk heeft gedaan.
  • Bij  problemen met het graanwortellesieaaltje Pratylenchus crenatus is het verhogen van de pH door bekalking vaak een oplossing.