Snelzoeken

Vind snel gegevens voor:
in gewas:

Paratrichodorus teres in spinazie

Paratrichodorus teres vermeerdert zich slecht op spinazie, over schade bij dit gewas is niets bekend. .

Validatie en Literatuur

potproeven; jaar: 2000; ras: Carambole; bron: overzicht kasproeven 1997-2004, tabel 16
(Hans Hoek, aug 2007)

Literatuur

Molendijk, L. P. G., et al. Beheersing Trichodoridae & overdracht tabaksratelvirus op dekzand gronden. Kasproeven 1997-2004. Projectrapport, PPO projectnr ??, oktober 2004.