Snelzoeken

Vind snel gegevens voor:
in gewas:

Paratrichodorus teres in suikerbiet

Paratrichodorus teres kan zich goed vermeerderen op suikerbiet. Suikerbiet is heel gevoelig voor P. teres. Bij aantasting van suikerbiet hierdoor ontstaat een bossig en vertakt wortelstelsel.

Bestrijdingsadvies

  • Een goed doordacht bouwplan is belangrijk voor een goede beheersing van Trichodorus en tabaksratelvirus (TRV). De gewasvolgorde binnen het bouwplan is van groot belang. Voor een gevoelig gewas kan beter géén sterk vermeerderend gewas worden verbouwd.  Is een gewas niet of nauwelijks gevoelig dan maakt de beginbesmetting niet veel uit.
  • Ook de keuze van de groenbemester heeft grote invloed. Bladrammenas geniet hierbij duidelijk de voorkeur, vanwege de slechte vermeerdering van het aaltje en het virus op dit gewas.  Laat, ook ivm met andere aaltjes,  uw groenbemester in geen geval de winter over staan.
  • Van groot belang is de onkruidbestrijding. De aaltjes en het virus vermeerderen zich op de meeste akkeronkruiden. Bij enkele soorten is het virus zelfs in het zaad terug te vinden.
  • De kans op schade door TRV kan bij gevoelige gewassen beperkt worden door het kiezen van een tolerant ras. Doordat symptoomvorming achterwege blijft is de partij verhandelbaar. Dat wil echter niet zeggen dat de partij vrij is van virus.
  • Granulaten zijn zelden financieel rendabel in de bieten.

De aaltjes voeden zich aan worteltoppen van het gewas. De wortel kan hierdoor zodanig beschadigd worden dat ze stopt met groeien. De plant vormt nieuwe wortels waardoor bij biet een vertakt wortelstelsel ontstaat.