Snelzoeken

Vind snel gegevens voor:
in gewas:

Paratrichodorus teres in prei

Paratrichodorus teres kan bij hogere dichtheden matige schade veroorzaken bij prei, maar vermeerdert zich slecht op dit gewas.

Bestrijdingsadvies

De gewasvolgorde is heel belangrijk in het bouwplan. Voor een matig gevoelig gewas als prei moet geen sterke vermeerderaar, zoals een graan, in het bouwplan voorkomen. Ook de keuze van groenbemesters is belangrijk. Vooral bladrammenas is geen goede keuze. Gele mosterd vermeerdert het aaltje niet sterk, maar wel het tabaksratelvirus (TRV) dat voor prei geen probleem is maar eventueel wel voor volggewassen.

Zware schade in prei door Paratrichodorus teres en P. pachydermus.

Trichodorus-schade in plantprei. Planten vallen weg of blijven achter in groei.

Afgestompte, vertakte wortels bij plantprei veroorzaakt door Trichodorus-aaltjes. Een gezond wortelstelsel bij prei bestaat uit lange vrijwel onvertakte witte wortels.