Snelzoeken

Vind snel gegevens voor:
in gewas:

Paratrichodorus pachydermus in aardappel

Paratrichodorus pachydermus kan goed vermeerderen op aardappel en veroorzaakt bij dit
gewas matige schade.
Dit is anders dan bij P. teres die zich op aardappel maar slecht kan vermeerderen!

De aaltjes voeden zich aan de worteltoppen. De wortel kan hierdoor zodanig beschadigd raken dat hij stopt met groeien. De plant vormt nieuwe wortels waardoor een afgeknot, vertakt en/of bossig wortelstelsel ontstaat.
Bij aardappels kan de aantasting ook op de spruiten plaatsvinden. Deze gaan dan sterk kronkelen en vertonen langerekte bruine vlekken. Het gevolg zijn valplekken waarbinnen gezonde en beschadigde planten naast elkaar voorkomen.
Alle Trichodoridesoorten zijn overbrenger van het Tabaksratelvirus (TRV) en het vroege verbruiningsvirus van erwten (PEBV). Opvallend is dat elke soort zijn eigen virusstam bij zich kan dragen. TRV kan grote kwaliteitsschade veroorzaken in aardappel (stengelbont en kringerigheid).  Als een aantal aaltjes TRV bevat, treden al bij lage aantallen problemen op. Recent onderzoek doet vermoeden dat TRV in aardappel naast kwaliteitsproblemen ook opbrengstderving kan veroorzaken.

Bestrijdingsadvies

Een goed doordacht bouwplan is belangrijk voor een goede beheersing van Trichodorus en tabaksratelvirus (TRV). Een gevoelig gewas na een sterk vermeerderend gewas telen is vragen om problemen. Zorg daarom dat een schadegevoelig gewas wordt voorafgegaan door een teelt die het aaltje slecht vermeerdert. Teel bijvoorbeeld luzerne.
Ook de keuze van de groenbemester heeft grote invloed. Anders dan bij P. teres is bladrammenas niet gunstiger dan andere groenbemesters.
Laat in verband met andere aaltjes in geen geval uw groenbemester de winter over staan.

Wanneer het vermoeden bestaat dat de aaltjes besmet zijn met het tabaksratelvirus, kies dan een aardappelras met een hoog resistentiecijfer tegen kringerigheid.

Het optreden van schade door Trichodoride -altjes is sterk afhankelijk van de omstandigheden rond de opkomst van de aardappelen. Bij een koud en nat voorjaar zullen er meer opkomstproblemen zijn dan in een droog en warm voorjaar.
Granulaten kunnen op de lichtere perceelsdelen (op die plekken waar een anti stuifdek noodzakelijk is) helpen om de opkomstschade te voorkomen of te verminderen.
Kijk voor de juiste toelatingen op de site van het CTB http://www.ctb.agro.nl/

Valplek in aardappelen veroorzaakt door Paratrichodorus teres. Kenmerkend is dat er midden in de plek ook nog redelijk groeiende planten staan.

Paratrichodorus teres veroorzaakt behalve door schade door virusoverdracht (kringerigheid en stengelbont) bij hoge dichtheid ook directe schade in de vorm van knolmisvorming.

Beschadiging van aardappelspruiten door Trichodorus. Typisch symptoom: kronkelende spruiten met lesies welke scheurtjes bevatten.

 

Bruine strepen op aardappelstengel, veroorzaakt door Trichodoride aaltjes.