Snelzoeken

Vind snel gegevens voor:
in gewas:

Paratrichodorus pachydermus in peen

Paratrichodorus pachydermus vermeerdert matig op peen.
De vrijlevendeTrichodoride-aaltjes veroorzaken in peen niet alleen kwalitatieve, maar ook kwantitatieve schade. Een zware aantasting leidt tot wegval van kiemplanten en het oppervlakkig weggroeien van de wortels. Anders dan bij Meloidogyne hapla blijft de vertakking beperkt en zijn er op de zijwortels geen vertakkingen te vinden.

Let op: slechte structuur kan dezelfde symptomen geven. In dit geval zit de vertakking wel steeds op dezelfde diepte. Een grondmonster kan uitsluitsel geven.

Bestrijdingsadvies

De gewasvolgorde is heel belangrijk in het bouwplan om vrijlevende Trichodoride-aaltjes te beheersen.
Voor een gevoelig gewas als peen moeten geen sterke vermeerderaars, zoals granen en raaigras, in het bouwplan worden opgenomen.

Het optreden van schade door Trichodoride aaltjes is sterk afhankelijk van de omstandigheden rond de opkomst van de peen. Bij een koud en nat voorjaar zullen er meer problemen zijn met de opkomst en penvorming dan in een droog en warm voorjaar.
Granulaten kunnen op de lichtere perceelsdelen (op die plekken waar een anti stuifdek noodzakelijk is) helpen om de opkomstschade te voorkomen of te verminderen.
Kijk voor de juiste toelatingen op de site van het CTB http://www.ctb.agro.nl/

De vertakkingen in peen kunnen heel extreem zijn. Niet te verwarren met vertakkingen door wortelknobbelaaltjes omdat er geen knobbelvorming op de zijworteltjes zichtbaar is.