Snelzoeken

Vind snel gegevens voor:
in gewas:

Paratrichodorus pachydermus in suikerbiet

Paratrichodorus pachydermus vermeerdert zich goed op suikerbiet.  Het gewas ondervindt ernstige schade doordat, als een reactie op het aanprikken van de wortels, telkens nieuwe wortels worden gevormd. Hierdoor ontstaat een bossig en sterk vertakt wortelstel.

Bestrijdingsadvies

  • Een goed doordacht bouwplan is belangrijk voor een goede beheersing van Trichodorus en tabaksratelvirus (TRV). De gewasvolgorde binnen het bouwplan is van groot belang. Voor een gevoelig gewas kan beter géén sterk vermeerderend gewas worden verbouwd. Is een gewas niet of nauwelijks gevoelig dan maakt de beginbesmetting niet veel uit.
  • Ook de keuze van de groenbemester heeft grote invloed. Bladrammenas is in het geval van P. pachydermus niet gunstiger dan andere groenbemesters. Alleen P. teres vermeerdert zich slecht op bladrammenas. Laat uw groenbemester in geen geval de winter over staan.
  • Van groot belang is de onkruidbestrijding. De aaltjes en het virus vermeerderen zich op de meeste akkeronkruiden. Bij enkele soorten is het virus zelfs in het zaad terug te vinden.
  • De kans op schade door TRV kan bij gevoelige gewassen beperkt worden door het kiezen van een tolerant ras. Doordat symptoomvorming achterwege blijft is de partij verhandelbaar. Dat wil echter niet zeggen dat de partij vrij is van virus.
  • Granulaten zijn  zelden financieel rendabel in de bieten. 

De aaltjes voeden zich aan worteltoppen van het gewas. De wortel kan hierdoor zodanig beschadigd worden dat ze stopt met groeien. De plant vormt nieuwe wortels waardoor bij biet een vertakt wortelstelsel ontstaat.