Snelzoeken

Vind snel gegevens voor:
in gewas:

Meloidogyne hapla in aardappel

Meloidogyne hapla vermeerdert sterk op aardappel en veroorzaakt matige schade. Het wortelstelsel raakt sterk vertakt waardoor een zeer bossig uiterlijk ontstaat.

Bestrijdingsadvies

Voor een gevoelig gewas een niet Meloidogyne hapla vermeerderend (monocotyl) gewas telen zoals granen, maïs, grassen, bloembollen o.a: gladiool, lelie, tulp, narcis.
De bestrijding van breedbladige onkruiden moet in orde zijn omdat M. hapla zich wel op dicotyle planten kan vermeerderen.
Vermijdt op een met M. hapla besmet perceel de teelt van vlinderbloemigen. Ze vermeerderen dit aaltje extreem.
Zorg voor een perfecte onkruidbestrijding!
Wanneer er alleen een besmetting met M. hapla op het perceel is aangetroffen zijn grassen/granen de beste groenbemesters. Laat in verband met de vermeerdering van andere aaltjes in geen geval uw groenbemester de winter over staan.
Laat zaaien zorgt voor sterfte van de aaltjes in het voorjaar.

M. hapla is te onderscheiden door knobbels met 

zijworteltjes; de zgn "spinnetjes".

Aardappelplant met zeer bossig wortelstelsel veroorzaakt 

door aantasting met Noordelijk wortelknobbelaaltje.