Snelzoeken

Vind snel gegevens voor:
in gewas:

Meloidogyne hapla in ui

Noordelijk wortelknobbelaaltjes kunnenzich  op ui slecht vermeerderen, maar het gewas is wel sterk schadegevoelig voor dit aaltje. De schade is voornamelijk opbrengstreductie.

Bestrijdingsadvies

  • Teel vóór een gewas wat gevoelig is voor M. hapla een gewas waar de aaltjes zich niet op kunnen vermeerderen. Voor M. hapla zijn dat de monocotyle gewassen, zoals granen, grassen, maïs en verschillende bloembollen. Breedbladig onkruid (dit zijn dicotyle gewassen) moeten dan wel onder controle gehouden worden. Dit heeft dan hetzelfde effect op de afsterving van de M. hapla aaltjes als een zwarte braak.
  • Vooral vlinderbloemigen vermeerderen M. hapla aaltjes extreem. Wanneer het mogelijk is haal deze dan helemaal uit het bouwplan.
  • Door grote sterfte bij oplopende temperaturen kan uitstel van zaai- en planttijdstip een sterke verlaging van de besmetting opleveren, waardoor het toch mogelijk is om kwalitatief goede peen te telen.
  • De sterfte onder niet-waardplanten en zwarte braak ligt bijzonder hoog en kan na één seizoen tot 95% daling leiden.

Bij zware besmetting met het noordelijk wortelknobbelaaltje wordt het gewas geremd en ontstaan er dunne plekken. Dit is schade in plantuien.

Ui aangetast door Noordelijk wortelknobbelaaltje. Door de knobbels met vertakkingen ontstaat er een bossig wortelstelsel.