Snelzoeken

Vind snel gegevens voor:
in gewas:

Meloidogyne fallax in gladiool

Bedrieglijk maïswortelknobbelaaltjes vermeerderen zich voor zover bekend niet op de meeste gladiolenrassen. Uitzondering is het ras Hunting Song. Hierop vindt wel vermeerdering plaats.

Het bedrieglijk maïswortelknobbelaaltje behoort tot de quarantaine organismen. Bij aantreffen van een aantasting moet dit aan de Bloembollenkeuringsdienst gemeld worden. Er gelden handelsbeperkingen voor besmette partijen. Dit veroorzaakt voor de teler economische schade.
Aantasting komt voornamelijk voor in de cultivar Hunting Song. Symptomen van een aantasting zijn vooral zichtbaar op de wortels, als knobbels of verdikkingen. De aaltjes kunnen ook in de knolbodem aanwezig zijn. Symptomen op de knollen zijn vrijwel niet zichtbaar.

Bestrijdingsadvies

  • Geef kralen een warmwaterbehandeling van 30 minuten bij 53° Celsius.
  • Pitten moeten worden vernietigd. 
  • Leverbaar mag na een warmwaterbehandeling van 2 uur bij 43,5° Celsius alleen voor de binnenlandse droogverkoop verhandeld worden.
  • De aaltjes komen voornamelijk in de wortels voor, goed pellen vermindert de besmetting.
  • Er is geen goede bestrijding van het aaltje in de grond bekend, de natuurlijke afsterving tijdens braak is echter hoog. Gladiolenopslag houdt de besmetting in stand en moet daarom bestreden worden.