Snelzoeken

Vind snel gegevens voor:
in gewas:

Meloidogyne chitwoodi in spinazie

Spinazie lijkt  gevoelig voor M. chitwoodi schade. Al bij een lichte tot matige besmetting treedt een aanzienlijke opbrengstreductie op tot wel 20%. 
Waarschijnlijk door de korte teeltduur van spinazie vermeerdert M. chitwoodi zich niet op dit gewas

Valplek in spinazie, veroorzaakt door M. chitwoodi.