Snelzoeken

Vind snel gegevens voor:
in gewas:

Meloidogyne chitwoodi in bladrammenas

Bij hoge aantallen aaltjes kan er lichte schade optreden in bladrammenas.
De vermeerdering van M. chitwoodi door bladrammenas is rasafhankelijk: van geen vermeerdering tot een matige vermeerdering.

Achtergrondinformatie

De laatste jaren komen er steeds meer bladrammenasrassen op de markt die een zeerhoog niveau van resistentie tegen M. chitwoodi bezitten. Dit wil zeggen dat M. chitwoodi zich niet of nauwelijks kan vermeerderen op deze rassen. Door de teelt van deze resistente rassen neemt de besmetting even sterk af als bij zwarte braak. De "gangbare" bladrammenas rassen zijn een slechte tot matige waard voor M.chitwoodi. Op deze rassen vindt wel een (lichte) vermeerdering van M. chitwoodi plaats. De verschillen in de mate van resistentie tussen de hoog resistente rassen zijn relatief klein. Hoe relevant  deze relatief kleine verschillen voor de praktijk zijn, is niet bekend.

In de rassenlijst is informatie opgenomen over het resistentieniveau van bladrammenasrassen voor M. chitwoodi. Methodes en technieken om de verschillen in mate (niveau) van resistentie te kwantificeren zijn in ontwikkeling, maar nog niet volledig uitontwikkeld en nog onvoldoende gevalideerd. PPO-agv vindt het daarom nog te vroeg om deze rassenlijstcijfers over te nemen