Snelzoeken

Vind snel gegevens voor:
in gewas:

Meloidogyne chitwoodi in suikerbiet

Maïswortelknobbelaaltjes kunnen maar weinig vermeerderen op suikerbiet. De suikerbieten ondervinden wel enige schade door deze aaltjes. Dit uit zich voornamelijk in plantuitval.
Bieten kunnen wel worden geteeld op percelen met matige besmettingsniveaus. Er is dan kans op schade, maar dit wordt in de loop van de zomer meestal gecompenseerd. Bij hoge dichtheden wordt de plantuitval zo groot dat dit niet meer gecompenseerd wordt.

Wortelknobbelaaltjes danken hun naam aan de reactie van de wortels.

Bij hoge dichtheden van het (bedrieglijk) maïswortelknobbelaaltje (M. chitwoodi en M. fallax) treedt in bieten plantwegval op.

Bij hoge dichtheden van het (bedrieglijk) maïswortelknobbelaaltje (M. chitwoodi en M. fallax) treedt in bieten plantwegval op. De kiemplantjes zijn zwaar bezet met knobbels zonder vertakkingen.