Snelzoeken

Vind snel gegevens voor:
in gewas:

Meloidogyne chitwoodi in prei

Het maïswortelknobbelaaltje Meloidogyne chitwoodi vermeerdert zich matig op prei. Het lijkt erop dat prei niet schadegevoelig is voor M.chitwoodi. Dit is vastgesteld bij dichtheden tot 300 eieren en larven per 100ml grond. Hoe de schadegevoeligheid is bij zeer zware besmettingen is niet bekend.

De kans op schade door wortelknobbelaaltjes is in zaaiprei het grootst vanwege het feit dat dit gewas relatief vroeg op het productieperceel staat en het gewas in het kiemplantstadium het meest gevoelig is.

Aantasting van M. chitwoodi in zaaiprei. Verdikking van de wortels. In het begin van het groeiseizoen blijft de gewasontwikkeling achter. Later groeit het gewas er over heen.

Rijen knobbeltjes van het maiswortelknobbelaaltjes zorgen voor verdikte wortels. Er treedt groeiremming in het gewas op maar de schade blijft beperkt. Vooral zaaiprei is gevoelig.