Snelzoeken

Vind snel gegevens voor:
in gewas:

Heterodera betae in spinazie

Het gele bietencysteaaltje Heterodera betae veroorzaakt vooral op het zand problemen. Behalve voor bieten zijn deze bietencysteaaltjes ook schadelijk voor spinazie en koolsoorten (vooral spruitkool). Het gele bietencysteaaltje is bovendien nog schadelijk voor vlinderbloemigen waar dit bietencysteaaltje zich ook nog op vermeerdert.
Deze aaltjes veroorzaken bij hoge aantallen aaltjes matige schade. Bij aangetaste planten zijn de cysten duidelijk als knobbeltjes aan de wortels waarneembaar. De groei stagneert en de opbrengst valt tegen bij een aantasting. De PD meldde (Gewasbeschermingsgids, 1999) dat vooral bij een zomer- en herfstteelt er kans op aanzienlijke opbrengstreductie is.

Bij alleen een voorjaarsteelt van spinazie neemt de populatie van het bietencysteaaltje af, maar bij een herfstteelt vermeerderen de aaltjes zich. De vermeerdering van bietencysteaaltjes op spinazie staat daarom als matig te boek.

Als voorvrucht voor spinazie zal een sterk aaltjesvermeerderend gewas (bieten of koolsoorten) moeten worden vermeden.