Snelzoeken

Vind snel gegevens voor:
in gewas:

Heterodera betae in bladrammenas in late stoppel

Het is onbekend of gele bietencysteaaltjes zich op bladrammenas vermeerderen.
Er is alleen informatie bekend voor witte bietencysteaaltjes. Gele bietencysteaaltjes veroorzaken  geen schade.
Er bestaan resistente rassen tegen witte bietencysteaaltjes, die zelfs een actieve afname van de populatie kunnen veroorzaken. Deze rassen moeten dan wel gedurende een heel seizoen als groenbemester geteeld worden.
Het groeiseizoen bij een  stoppelzaai is te kort om een actieve afname te veroorzaken.