Snelzoeken

Vind snel gegevens voor:
in gewas:

Heterodera betae in gladiool

Bietencysteaaltjes kunnen zich op gladiool niet vermeerderen en veroorzaken matige schade.
Het gewas blijft pleksgewijs sterk in groei achter.