Snelzoeken

Vind snel gegevens voor:
in gewas:

Ditylenchus dipsaci in spinazie

Stengelaaltjes kunnen in principe op alle grondsoorten voorkomen. Vanwege de lange overleving vormen ze op zware gronden vaker een probleem.
Het stengelaaltje Ditylenchus dipsaci kan veel schade veroorzaken in spinazie, vooral in een herfstteelt. Aangetaste planten zien er verwrongen uit. De bladeren blijven smal, gedraaid en vaak in de lengte omgekruld. De bladstelen zijn verdikt en aan de bladvoet komen soms scheurtjes voor.

Stengelaaltjes vermeerderen niet op spinazie, maar dringen de wortels wel binnen.

Bestrijdingsadvies

Wanneer ooit een besmetting met stengelaaltjes is geconstateerd, dan is het vanwege risico op schade in uien en aardappel beter erwten, stamslaboon en veldboon (tuinboon) niet langer in het bouwplan op te nemen. Deze gewassen kunnen, symptoomloos, zware besmettingen met Ditylenchus dipsaci opbouwen. Hoe zwaarder de grond des te voorzichtiger moet men zijn met de terugkeer van gevoelige gewassen op percelen waar eerder problemen zijn geweest.
Als in het voorjaar stengelaaltjes op een perceel zijn geconstateerd dan kan men beter in de herfst geen spinazie daarop telen. In West-Brabant is wel schade geconstateerd in herfstspinazie na een teelt van tuinbonen.

Perceel winterspinazie met slecht groeiende plek tengevolge van aantasting door Ditylenchus dipsaci. (foto PD)

Plant van winterspinazie aangetast door Ditylenchus dipsaci; Symptomen: hoofdnerf soms gescheurd, blad versmald, misvormd en gedraaid (foto PD).