Snelzoeken

Vind snel gegevens voor:
in gewas:

Ditylenchus dipsaci in aardappel

Aardappelknollen vertonen ingezonken plekken en geven droogrot die tot diep in de knol kan doordringen. Bovengronds zijn zware aantastingen zichtbaar doordat planten in groei achterblijven en bladmisvormingen, verdikte bladstelen en holle stengels laten zien. De aantasting gaat in de bewaring door.
Aaltjes kunnen met zaad, knollen en bollen worden overgebracht, maar een aantasting kan ook voortkomen uit een bodembesmetting.

Bestrijdingsadvies

Wanneer in rogge of uien een zware aantasting is gevonden dan is een vruchtopvolging met aardappelen of bieten af te raden. Het aaltje vermeerdert zich op aardappel niet sterk, maar het risico op knolaantasting is groot.
Wanneer ooit een besmetting is geconstateerd dan is het vanwege risico op schade in  aardappel beter erwten, stamslaboon en veldboon niet langer in het bouwplan op te nemen. Deze gewassen kunnen symptoomloos zware besmettingen met Ditylenchus dipsaci opbouwen.
Hoe zwaarder de grond des te voorzichtiger men moet zijn met de terugkeer van gevoelige gewassen op percelen waar eerder problemen zijn geweest.
Gerst, tarwe, cichorei en witlof drukken de populatie en zijn dus goede gewassen in de vruchtwisseling.

Veldaantasting stengelaaltjes in aardappel (MJPG serie PD)

Stengelaaltjes in aardappel zorgen tot diep in de knol voor aantasting van het weefsel. De knol is gevuld met duizenden aaltjes die zich ook tijdens de bewaring verder vermeerderen. Mede door bacterieaantasing zet de rot tijdens de bewaring door.

Inwendige symptomen in aardappel,veroorzaakt door stengelaaltjes( Luc Remijn, DLV).