Snelzoeken

Vind snel gegevens voor:
in gewas:

Ditylenchus dipsaci in peen

Stengelaaltjes kunnen peen aantasten. Symptomen zijn uitval van kiemplanten en in een later stadium koprot. De vermeerdering van het aaltje hangt onder andere af van de temperatuur en het vocht en kan daardoor variëren van zwak tot sterk.

Bestrijdingsadvies

Wanneer een besmetting met stengelaaltjes is geconstateerd dan geen erwten of bonen meer in het bouwplan opnemen. Deze gewassen bouwen, nagenoeg symptoomloos, zware besmettingen op.

Hoe zwaarder de grond des te voorzichtiger men moet zijn met de terugkeer van gevoelige gewassen op percelen waar eerder problemen zijn geweest.
Gerst, tarwe, cichorei en witlof drukken de populatie en zijn dus goede gewassen in de vruchtwisseling.

 Winterwortel aangetast door D.dipsaci; droog rot in de kop van de wortel. Onder natte omstandigheden gaat de aantasting over in secundair natrot. (foto PD)

Aangetast loof van wortel voor de zaadteelt. Gedrongen groei met gedraaide verkorte en verdikte stengeldelen. (foto PD)