Snelzoeken

Vind snel gegevens voor:
in gewas:

Ditylenchus dipsaci in suikerbiet

Stengelaaltjes vermeerderen meestal niet op suikerbiet, maar bieten kunnen wel veel schade van stengelaaltjes ondervinden. Er zijn recent aanwijzingen gekomen dat stengelaaltjes zich soms wel op suikerbiet kunnen vermeerderen. Mogelijk gaat het dan om bepaald "ras" stengelaaltjes, maar hierover is nog weinig met zekerheid te zeggen.

Wanneer bij bieten vroeg in het seizoen grote aantallen stengelaaltjes de plant binnendringen, veroorzaken zij soms gedraaide bladstelen en gezwollen, vervormde bladeren die doen denken aan groeistofschade. Met name aan de rand sterft het blad af. Vaak wordt later in het seizoen de kop van de biet aangetast, die dan bruinachtige vlekken gaat vertonen en gaat rotten. Zwaar aangetaste bieten kunnen daardoor soms niet of alleen met heel verlies geoogst worden. Daarnaast kan de suikerindustrie weigeren om een geoogste partij af te nemen als er veel rotte bieten door stengelaaltjes aanwezig zijn.Bestrijdingsadvies

Wanneer er een zware aantasting is gevonden in rogge of uien, dan is de vruchtopvolging met bieten af te raden. Het risico op een slechte opkomst van bieten is groot. Hoe zwaarder de grond des te voorzichtiger moet men zijn met de terugkeer van gevoelige gewassen op percelen waar eerder problemen zijn geweest. Zomergerst, wintergerst, cichorei en witlof drukken de populatie en zijn dus goede gewassen in de vruchtwisseling.Onkruidbestrijding is net als voor vele andere aaltjessoorten een voorwaarde om besmettingen te beheersen. Onkruiden zijn overlevingsplaatsen voor de aaltjes wanneer geen waardplanten worden geteeld.

Jonge suikerbiet plantjes aangetast door D. dipsaci. (MJPG serie PD)

De kop van de biet wordt aangetast, die dan bruinachtige vlekken gaat vertonen. Met name aan de rand sterft het blad af. (Bron: IRS)

De kop van de biet wordt aangetast, die dan bruinachtige vlekken gaat vertonen. Met name aan de rand sterft het blad af. (Bron: IRS)

De kop van de biet wordt aangetast, die dan bruinachtige vlekken gaat vertonen. Met name aan de rand sterft het blad af. (Bron: IRS)