Snelzoeken

Vind snel gegevens voor:
in gewas:

Ditylenchus destructor in aardappel

Ditylenchus destructor gaf in het verleden veel problemen in de fabrieksaardappelteelt en wordt daarom ook wel het Veenkoloniale aardappelaaltje genoemd. Ditylenchus destructor tast alleen ondergrondse delen aan en geeft een oppervlakkige aantasting van de knollen. Het is dus geen stengelaaltje in de juiste zin van het woord. De droogrot verspreidt zich niet door de knol zoals bij Ditylenchus dipsaci. In aardappelkuilen kan de aantasting tijdens de bewaring doorzetten. Pootgoed kan een belangrijke bron van besmetting zijn.Ditylenchus destructor vormt geen aaltjeswol en is niet in staat onder droge omstandigheden te overleven. Daartegenover staat dat deze aaltjes zich wel kunnen voeden op schimmels en op die manier waardplantloze perioden kunnen doorstaan. De overleving is geringer dan die van Ditylenchus dipsaci.

Bestrijdingsadvies

In een akkerbouwrotatie is alleen aardappel een redelijke waardplant voor het destructoraaltje. Normaal gesproken zakt daarna een besmetting met Ditylenchus destructor weer snel. Het zijn onkruiden die zorgen dat besmettingen op peil blijven. Met name akkermunt, moerasandoorn, veldzuring en zilverschoon bouwen de populaties sterk op.

Extra regel